Zmeny vo funkciách

Na krajskej konferencii sa vzdal funkcie vo výbore dlhoročný člen výboru p. Eliáš Rudolf. Jeho funkciu predsedu komisie mládeže prevzal Ing. Róbert Čelko z Považskej Bystrice. Za člena výboru bol zvolený p. Panáček Dušan z Trenčianskeho Jastrabia.

Zdroj: KSTZ TN

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *