Zoznam povolených stolnotenisových loptičiek

Možno ste zaregistrovali, že na poli stolnotenisových loptičiek dochádza k zmenám a na scénu sa dostávajú plastové loptičky namiesto klasických celuloidových.

Uvádzame tu preto aktuálny zoznam certifikovaných loptičiek: http://www.ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=balls