Vyhodnotenie najlepších športovcov regiónu PB.

 25.februára 2017 na plese športovcov regiónu Považská Bystrica boli ocenené Anetka a Monika. Ďaľšie vyhodnotenie najlepších športovcov regiónu PB za rok 2017 bude 17.2.2018 tradične v Lednických Rovniach.