Propozície

Propozície Turnaja bábik 2018 SPM - Považská Bystrica

1.KategóriaMladšie žiačky (narodené 1. 1. 2005 a mladšie)
2.Dátum konania21.4.2018
3.UsporiadateľTTC Považská Bystrica
4.Adresa hracej miestnostiZákladná škola Stred 44/1, Považská Bystrica (viz Kontakt)
5.Riaditeľ turnajaIng.Ladislav Bačík
6.Hlavný rozhodcaJúlius Hlubina
7.Zástupca hlavného rozhodcuIng.Róbert Čelko
8.Organizačný pracovníkPeter Konrád, tel: 0908 753 123
9.E-mail pre doručenie prihláškyttcpbsk@gmail.com
10.Prihlášky doručiť do19.4.2018 do 18:00
11.Výsledky nahttp://www.ttcpb.sk/babiky2018/vysledky/
12.Vklad7 EUR za hráča
13.StravovanieZabezpečené formou bufetu
14.UbytovanieHotel Študent (viac na UbytujSa.sk, ubytovanie si zabezpečí každý samostatne)
15.PredpisHrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií
16.SúťažeDvojhra
17.Podmienky štartuTurnaja sa môžu zúčastniť len hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Toto ustanovenie sa týka aj najmladších žiakov a žiačok. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.
18.RozhodcoviaKvalifikovaní, delegovaní
19.PrezenciaV deň konania turnaja od 7.30 do 8.30
20.LoptičkyPlastové JOOLA ***
21.CenyV zmysle predpisu SPM
22.Sťažnosti, protestyV zmysle súťažného poriadku
Všeobecné ustanovenia:

Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v bode 9. - ttcpbsk@gmail.com alebo podľa pokynov na stránke Registrácia. Prihlášky budú spätne potvrdzované. Protest na základe nepotvrdenej prihlášky nebude prejednávaný.

Registrovaní hráči, ktorí v deň konania turnaja do 8:30 nepotvrdia svoju účasť v mieste konania turnaja, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi.

Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.