Šťasné a pokojné vianočné sviatky a veselý Nový rok 2020

TTC Považská Bystrica želá všetkým členom, priateľom, sponzorom pokojné prežitie sviatkov, chce poďakovať hráčom za vzornú reprezentáciu a sponzorom za podporu. Do Nového roku 2020 veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov. TTC PB