Vekové kategórie pre sezónu 2019/2020

Najmladšie žiactvo                                      1.1.2009 a mladší

Mladšie žiactvo                                            1.1.2007 a mladší

Staršie žiactvo                                              1.1.2005 a mladší

Dorast                                                            1.1.2002 a mladší

21.roční                                                           1.1.1999 do 31-12-2001