S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že dňa 14.4.2019 nás navždy opustil vo veku 61 rokov náš dlhoročný prezident klubu Ing. Ladislav Bačík Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 17.4.2019 (streda) o 12.45 hod. v Dome smútku na novom cintoríne v Považskej Bystrici.

Parte Parte